0

הצהרת ביצוע עזרה ראשונה

שימו לב,

יש להקפיד למלא את הפרטים בצורה מדויקת!